Vad vi gör - Lindum Packaging

Hur kan vi hjälpa er?

Lindum Packaging är en B2B-leverantör av förpackningsprodukter inom FMCG-sektorn (Fast-Moving Consumer Goods) och hjälper företag som ert att förbättra deras förpackningsprocess på daglig basis. Med vår innovativa konsultation kan vi vägleda och lösa era problem och säkerställa bättre processer, hjälpa er uppnå hållbarhetsmål och skapa kostnadsbesparingar.

Vi skräddarsyr en strategi anpassad efter er verksamhet och behov – från att utvärdera era transportförpackningsprocesser genom vår förpackningsanalys, till att testa prestandan av inslagna pallar i vårt mobila testcenter och identifiera potentiella förbättringar. Oavsett om ni har ett tydligt affärsmål i åtanke eller inte, såsom att spara pengar, minska plastavfall och CO2-utsläpp eller förbättra pallstabilitet, så kan vi hjälpa er.