Villkor och sekretess | Lindum Packaging
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat.
 

Villkor och sekretess

Home / Villkor och sekretess

Policy för sekretess, dataskydd och cookies

Inledning

 • Well Able Ltd, som bedriver handel som Lindum Packaging (”Lindum”), tillämpar denna policy för sekretess, dataskydd och cookies eftersom vi, i linje med den allmänna dataskyddsförordningen 2018 (GDPR), är bundna att skydda personuppgifter som du ger oss när du använder vår webbplats eller som vi erhåller eller samlar in på annat sätt.
 • Denna policy för sekretess, dataskydd och cookies anger hur vi kommer att skydda och använda all personlig information vi har om dig. Om vi ändrar några av villkoren i vår policy för sekretess, dataskydd och cookies kommer vi att publicera den reviderade policyn på vår webbplats på lindumpackaging.com. Du är bunden av alla ändringar som vi gör av denna policy för sekretess, dataskydd och cookies från och med det datum som ändringen görs.  Om vi gör några väsentliga förändringar av det sätt på vilket vi använder din personliga information kommer vi att upplysa dig genom att publicera ett meddelande på vår hemsida.
 • Om du är ägare, ledare eller medarbetare i ett företag som vi kan interagera eller interagerar med har vi inom ramen för den allmänna dataskyddsförordningen fastslagit att vi har ett legitimt intresse av att inneha och behandla dina personuppgifter som är förknippade med sådan affärsmässig interaktion. Detta inbegriper, men är inte nödvändigtvis begränsat till, ditt namn, din(a) e-postadress(er), din tjänstebefattning, ditt telefonnummer och all information som du publicerat i sociala media.
 • Om du inte är ägare, ledare eller medarbetare i ett företag, men har tillhandahållit oss dina privata personuppgifter för att erhålla information från oss kommer vi i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen att inhämta ditt samtycke till att vi innehar och behandlar dina personuppgifter innan vi tillhandahåller dig informationen. I praktiken innebär behandling att vi har dina uppgifter i databaser och använder verktyg för att segmentera, profilera eller gruppera dina uppgifter tillsammans med andra personers uppgifter.
 • Vi kan välja att göra det för att förstå webbplatsbesökares beteende, fastställa köpmönster och bedöma dina behov för att göra det möjligt för oss att rikta relevant marknadsföring till dig.
 • Enligt den allmänna dataskyddsförordningen har du rätt att opponera dig mot att vi innehar dina personuppgifter eller våra skäl för detta.
 • Vi kommer alltid att ge dig en möjlighet att opponera dig mot att få e-postmeddelanden med reklam från oss.

Vilka är vi?

 • Well Able Limited, som bedriver handel som Lindum Packaging, är ett aktiebolag registrerat i England (nummer 03686136) vars säte är Lindum House, Beels Road, Stallingborough, GRIMSBY, South Humberside, DN41 8DN, Storbritannien.
 • Vi driver vår webbplats vars hemsida finns på lindumpackaging.com. Vi är bundna att säkerställa att all personlig information som vi har i vår ägo innehas i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen 2018.
 • Vi är de personuppgiftsansvariga för denna förordnings syften och vårt registreringsnummer hos Information Commissioner’s Office är ZA294532. I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen beskriver vi gärna hur vi kommer att hantera alla personliga data som vi samlar in från dig.

Vilken information samlar vi in?

 • Information som du tillhandahåller oss frivilligt
  • Du kan ge oss information om dig själv genom att fylla i formulär på vår webbplats eller genom att kommunicera med oss per telefon, e-post eller på annat sätt. Detta inkluderar information som du tillhandahåller när du registrerar dig för att använda vår webbplats, prenumererar på vår sändlista, gör en beställning på vår webbplats, deltar i en tävling, kampanj eller undersökning, beställer en broschyr eller offert, laddar ned en vitbok och när du rapporterar ett problem med vår webbplats.
  • Den information som du lämnar till oss kan inkludera ditt namn, din adress, e-postadress och ditt telefonnummer, ekonomisk information och kreditkortsinformation, preferenser och intressen och all annan information som är relevant för kundundersökningar och/eller erbjudanden.
  • Du garanterar att all information som du uppger för oss är korrekt och aktuell, att du kommer att informera oss om någon sådan information behöver uppdateras och att om du skickar en tredje parts uppgifter till oss så har du denna tredje parts tillåtelse att göra det.
 • Information som vi samlar in genom din användning av vår webbplats
 • Vi kan genom vår användning av cookies och andra tekniker samla in personlig information som rör maskin- och programvaran på din mobila enhet eller dator och som används för att få tillgång till vår webbplats. Detta kan inkludera IP-adressen till den (de) enhet(er) som används, typen av webbläsare, operativsystemet och typen av enhet, webbplatsadresser som gör hänvisningar, klockslag och datum för tillträde samt ungefärlig plats, t.ex. London.
 • De data som samlas in gör det möjligt för oss att säkerställa att den information som presenteras på vår webbplats är till bättre hjälp och mer relevant.

Annan information som vi samlar in från dig

 • E-post
  • När du kontaktar Lindum via någon av e-postadresserna på vår webbplats kommer vi att samla in din e-postadress och all annan information som du tillhandahåller i detta e-postmeddelande (t.ex. ditt namn, ditt telefonnummer och den information som ingår i en eventuell signatur i ditt e-postmeddelande).
 • Kontaktformulär
  • När du kontaktar Lindum via vårt kontaktformulär på Internet för att vi ska behandla din förfrågan eller tillgodose din begäran kommer vi att samla in ditt namn, företagsnamn, telefonnummer och din e-postadress samt alla övriga uppgifter som du uppger när du fyller i vår kontaktformulär. Om du inte fyller i den obligatoriska informationen kommer du inte att kunna skicka in formuläret.
 • Telefon
  • När du kontaktar Lindum per telefon samlar vi in ditt telefonnummer och all annan information som du tillhandahåller din kontohandläggare. Denna information spelas in för att vi ska kunna behandla din begäran eller förfrågan. Vi kommer att tala om för dig när vi spelar in telefonsamtal i utbildningssyfte.
 • Post
  • När du kontaktar Lindum per post samlar vi in all information som du skickar i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla din begäran eller förfrågan.
 • Övrigt
  • Vi samlar även in data via onlineforskning, branschevenemang och tredjepartshänvisningar.
  • Vi köper aldrig personuppgifter från tredjepartskällor.

Vad gör vi med den information som vi samlar in?

 • Inom ramen för den allmänna dataskyddsförordningen har vi fastslagit ett legitimt intresse av att behandla den information som vi samlar in och använda den för att kommunicera med dig. Du kommer alltid att ha rätt att opponera dig mot detta legitima intresse genom att helt enkelt kontakta oss och informera oss om din invändning eller genom att fylla i detta formulär.
 • Om du gör en beställning via vår webbplats kommer vi att använda din information för att behandla din beställning samt för kundtjänst- och administrationsändamål och vi är skyldiga enligt lag att behålla tillräckligt med information för redovisning, uppfyllande och juridiska ändamål.
 • Om du ger oss feedback om våra produkter kan vi tillkännage denna feedback för våra leverantörer och andra användare av vår webbplats.
 • Vi använder data för webbplatsanalys för att administrera vår webbplats, för interna åtgärder (inklusive ändamål som rör felsökning, dataanalys, testning, forskning, statistik och undersökningar) och som en del av vårt arbete för att hålla vår webbplats trygg och säker samt för att förstå hur du interagerar med vår webbplats.

Hur länge behåller vi din information?

 • Vi behåller endast din information så länge som det är nödvändigt för de syften som anges ovan. När det är inte längre ett krav att spara din information kommer vi att radera den säkert. Observera att om du ber oss sluta behandla din information för marknadsföringsändamål kan vi behöva behålla en del av den för att säkerställa att dina uppgifter står på våra listor för indragen marknadsföring.

Tredjeparter

 • Vi kommer inte att dela med oss av din personliga information till några tredjeparter förutom i följande fall:
  • Sådana tredjeparter som är direkt inblandade i att hantera en beställning som du gjort, t.ex. bud eller andra som utför tjänsten.
  • I normala hänvisningar företag emellan.
  • Där vi är enligt lagen skyldiga att göra det.
  • I anslutning till några pågående eller framtida rättsliga processer.
  • För att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter (inklusive tillhandahållanade av information till andra i syfte att förhindra bedrägeri och reducera kreditrisk).
  • När den vidarebefordras till köparen (eller framtida köpare) av någon verksamhet eller tillgång som vi säljer (eller överväger att sälja).
  • När den vidarebefordras till en person som vi har rimlig anledning att tro kan vända sig till en domstol eller annan behörig myndighet för att denna personliga information ska tillkännages och där en sådan domstol eller myndighet enligt vår uppfattning sannolikt skulle besluta att denna personliga information tillkännages.

Hur håller vi dina data säkra?

 • Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda din personliga information.
 • Internet är dock globalt och vi kan inte garantera att några data som överförs via Internet är helt säkra under överföring. Vi kan inte garantera säkerheten för några data som du avslöjar på Internet och vi kommer inte att vara ansvarsskyldiga för eventuella brott mot säkerheten såvida inte detta är p.g.a. vårt vållande eller vår medvetna försumlighet.
 • Det är möjligt att den information som du tillhandahåller oss tillfälligt kommer att överföras via en kanal utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet när den passerar mellan dig och oss.
 • När du handlar hos oss på Internet kommer vi att be dig om viss information som din e-postadress, ditt namn och din leveransadress för att säkerställa att din beställning och leverans kan utföras.
 • Dina kreditkortsuppgifter behandlas i Storbritannien via Sage Pay.
 • All information som du tillhandahåller oss genom att surfa på webbplatsen är helt krypterad via SSL (secure sockets layer). SSL är aktiverat som standard. Du kan se när du är på en säker sida eftersom adressen i din webbläsare börjar med https.

Dina rättigheter (invändning och åtkomst till den information vi har)

 • Din rätt till åtkomst.
  • Du har laglig rätt att få se en kopia av de personuppgifter (enligt definitionen i den allmänna dataskyddsförordningen 2018) som vi har om dig, med vissa undantag.
  • I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen 2018 följer vi säkerhetsrutiner vid lagring och tillkännagivande av din information. Vi kan därför begära bevis på din identitet innan vi tillkännager viss information för dig.
 • Din rätt till korrigering.
  • Om någon av de personuppgifter vi har om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att få detta korrigerat.
 • Din rätt till radering.
  • Du har även rätt att under vissa omständigheter be oss radera eller avlägsna den personliga information som vi har lagrat för din räkning.
 • Din rätt att begränsa behandling.
  • Du kan be oss upphöra med behandlingen av din personliga information under vissa omständigheter, t.ex. om du vill bestrida riktigheten i de data vi har lagrade eller har en invändning mot att vi fortsätter att behandla den. Dock hindrar inte detta oss från att lagra informationen för ändamål som indragen marknadsföring o.s.v.
 • Din rätt att opponera dig.
  • Du kan be oss att sluta behandla din personliga information. Vi kommer att göra det om vi:
   • är övertygade om att din arbetsgivare instämmer med din begäran,
   • grundar oss på våra egna eller någon annans legitima intressen för att behandla din personliga information, såvida vi inte kan uppvisa rättmätiga juridiska skäl för nämnda behandling, eller
   • behandlar din personliga information för direkt marknadsföring.
  • Din rätt att återkalla ditt samtycke.
   • Om ditt samtycke (eller uttryckliga samtycke) är vår rättsliga grund för att behandla din personliga information har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke.
  • Din rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten.
   • Om du är bekymrad över någon aspekt av våra sekretessrutiner, inklusive det sätt på vilket vi hanterat din personliga information, kan du rapportera detta till Storbritanniens Information Commissioner’s Office (ICO).
   • Du kan hitta information om hur du gör detta på ICO:s webbplats på https://ico.org.uk/concerns/ eller genom att ringa deras hjälptjänst på +44 (0)303 123 1113.

Om du vill utöva dina juridiska rättigheter ska du fylla i detta formulär eller kontakta den dataskyddsansvarige: The Data Protection Officer, Lindum House, Beels Road, Stallingborough, Grimsby, DN41 8DN, Storbritannien.

Cookies

 • Vår webbplats använder s.k. cookies för att säkerställa att du får bästa möjliga upplevelse som besökare. Cookies är små filer som skickas av en webbserver till en persons dator och sedan lagras på denna dators hårddisk. En cookie innehåller text och är som ett id-kort som endast kan översättas av den server från vilken det kommer.
 • Det finns några olika typer av cookies och var och en gör något olika saker. Vår webbplats använder cookies för följande ändamål:
  • Cookies för webbplatsens funktion
   • Dessa låter dig surfa på webbplatsen och använda alla tillgängliga funktioner som varukorgs-, kassa- och kontosidorna.
  • Cookies för webbplatsanalys
   • Dessa används för att hjälpa oss mäta hur människor använder vår webbplats. Dessa anonyma data som samlas in är avgörande för att vi ständigt ska kunna förbättra webbplatsen och dess användbarhet.
  • Cookies för kundpreferenser
   • Dessa data understöder vår webbplats förmåga att detektera var du befinner dig och förse dig med relevant och anpassat innehåll där så är möjligt. Genom att använda dessa data kan vi säkerställa att din Internetupplevelse med oss är okomplicerad.
  • Länkar till andra webbplatser
   • Vår webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser av intresse. Om du väljer att använda dessa för att lämna vår webbplats bör du dock observera att vi inte har någon kontroll över hur de kan välja att behandla dina data. Följaktligen kan vi inte ansvara för skydd och sekretess för någon information som du tillhandahåller eftersom det inte omfattas av denna sekretessförklaring. När du besöker en ny webbplats rekommenderar vi att du är en smula försiktig och vid behov läser den befintliga sekretesspolicyn.
   • Flertalet webbläsare ger dig möjlighet att förhindra att cookies lagras på din dator. Alternativt kan du konfigurera din webbläsare så att den accepterar alla cookies eller meddelar dig när vår server erbjuder en cookie. Du kan också radera alla cookies som för tillfället är lagrade i din webbläsare.

Mer information om cookies och hur de används finns på www.aboutcookies.org.

Villkor för webbplatsen

Användning av webbplatsen

 • Lindum ger dig tillåtelse att titta på och ladda ned materialet på denna webbplats (”webbplatsen”) för ditt personliga, icke-kommersiella bruk, under förutsättning att du behåller all upphovs- och övrig egendomsrättslig information i originalmaterialet i eventuella kopior av detta. För syftena i dessa villkor är all användning av detta material i något som helst syfte på någon annan webbplats eller i något annat datornätverk förbjuden. Materialet på denna webbplats är upphovsrättsskyddat och all otillåten användning av något material på denna webbplats kan bryta mot upphovsrätts- och varumärkeslagar och andra lagar. Du enbart kan skriva ut och ladda ned delar av material från webbplatsens olika delar för ditt eget icke-kommersiella bruk.

Ändring av villkoren

 • Lindum kan när som helst ändra dessa villkor och sådana ändringar kommer att träda i kraft omedelbart när de publiceras. Du samtycker till att regelbundet gå igenom dessa villkor för att känna till sådana ändringar och dina fortsatta besök på eller din fortsatta användning av webbplatsen kommer att ses som ditt slutgiltiga godkännande av de ändrade villkoren.

Varumärken eller upphovsrätt

 • Varumärken som används eller visas på denna webbplats är varumärken som tillhör Lindum eller dess dotterbolag eller tredjepartsägare. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som ett beviljande, varken underförstått eller på annat sätt, av någon licens eller rätt att använda något sådant varumärke utan föregående skriftligt tillstånd från Lindum eller sådan tredjepartsägare.