Åtta toppentips för att optimera en maskin för lastpallsemballering | Lindum Packaging
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat.
 

Blog

Home / Nyheter  / Åtta toppentips för att optimera en maskin för lastpallsemballering

På sistone har vi fått många frågor om hur maskiner för lastpallsemballering bör ställas in för att optimera användningen av folie och även ge bästa laststabilitet. Jag tänkte att jag skulle ägna lite tid åt att dela med mig av några av huvudpunkterna i ett inlägg. Läs vidare ifall din yrkesroll bland annat omfattar att sköta eller leda förpackningsverksamhet eller inköp av förpackningsmaterial.

  1. Rengör valsarna

Okulärbesiktiga valsarna på maskinens foliehållare. Leta efter två saker:

a.) Etiketter/smuts som ansamlats kring valsarna. Detta kommer att inverka på folieappliceringen och måste rengöras och avlägsnas med hjälp av trasor och ett lämpligt kemiskt rengöringsmedel. b.) Repor i gummit på valsarna. Detta orsakas när söndersliten folie lindas runt valsarna och en operatör använder en kniv för att skära bort den. Snitt i valsen kommer att leda till att ännu mer folie slits sönder.

  1. Kontrollera den faktiska töjningsprocenten

Fastän alla maskiner har ett inställt förhållande för töjningsprocent blir resultatet ofta väldigt annorlunda när folien appliceras på lastpallen. Kontrollera detta genom att markera ett angivet avstånd på rullen med folie och emballera lastpallen. Leta rätt på dina markeringar på den emballerade pallen och mät det nya avståndet mellan dem. Om 10 cm töjs till 30 cm töjer maskinen till 300 %.

  1. Kontrollera att folien är trädd på rätt sätt

På varje maskin finns ett diagram över hur folien ska träs genom valsarna. Kontrollera att folien är trädd på det viset. Om valsarna inte är i bruk indikerar det ofta att en folie med låg kvalitet används och går sönder om den är trädd korrekt, så folien leds förbi valsarna för att minska töjningen.

  1. Kontrollera foliehållaren/vändskivans hastighet med avseende på överlappningsstorlek

Emballera en lastpall. Titta på hur mycket folien överlappar på varje rotation. Sikta på en 30–50 % överlappning på varje rotation för folien. Lägre värden kan inverka negativt på lastpallsstabiliteten, större värden är resursslöseri.

  1. Kontrollera att folietypen är lämplig för maskinen

Det finns två huvudtyper av maskin, eldrivna försträckningsmaskiner och hylsbromsmaskiner. En eldriven försträckningsmaskin måste använda osträckt standardfolie med lämplig töjningskapacitet för den specifika maskinen. En hylsbromsmaskin måste använda försträckt folie.

  1. Kontrollera inneslutningskraften på lastpallen

Detta görs för att testa den emballerade lastpallens styrka. Den enklaste metoden är att bara dra i folien högst upp på lastpallen och se om den ”känns” tillräckligt stark, men en mer vetenskaplig metod bör användas om så är möjligt. En sats för dragtest kan användas för att mäta foliens inneslutningskraft i kg, eller så kan en helt digital lastcell emballeras i lastpallen för att erhålla ett diagram som mäter lastpallens hållkraft med precision, utan den mänskliga faktorn. Detta är användbart vid jämförelse av olika typer av folie.

  1. Kontrollera vikten på det lastpallsemballage som används

Kontrollera vikten på folien som används per lastpall genom att skära loss folien från en emballerad pall och väga den. Tumregel: Om den väger mer än 200 g finns det potential att spara en hel del pengar – uppenbarligen beror detta på många faktorer, t.ex. lastpallens storlek och det emballerade godsets vikt/viskositet.

  1. Fråga operatörerna!

Avslutningsvis – fråga operatörerna om de har några problem med maskineriet! Det är de som använder det varje dag och de kan tala om för dig om något inte är som det ska!

Lindum utför optimering på pallemballeringsmaskiner varje dag – vilket hjälper företag att spara pengar samtidigt som deras gods skyddas under transport. Kontakta oss om du vill ha mer information eller hjälp i något skede, eller om du vill få besök på anläggningen för optimering av ditt maskineri.

Sorry, the comment form is closed at this time.