Pallet Packaging Solutions – Case Study | Lindum Packaging

Kostnadsbesparande pallförpackningslösningar för Westbury Dairies

Westbury Dairies kontaktade oss för att se om vi kunde besikta deras verksamhet och tillhandahålla förbättrade pallinslagningslösningar – en utmaning vi självfallet tog oss an och som resulterade i ett strålande slutresultat:

  • 46% lägre årliga förpackningskostnader
  • 64% mindre emballageavfall per år

Så här gick vi tillväga…

Utmaningen

Kunden bad oss undersöka några specifika problem de upplevde i förpackningsprocessen, framförallt deras bristfälliga pallstabilitet och problem med att deras sträckfilm hade en tendens att gå sönder.

För att identifiera de bästa sätten att förbättra deras förpackningsprocesser blev vi också tillfrågade att genomföra en övergripande förpackningsbesiktning och utvärdering – vår specialitet!

Förbättrade pallförpackningslösningar, enkla att implementera

Efter vi genomfört vår kompletta besiktning av Westbury konstaterade vi att bytet till en mer effektiv sträckfilm för pallinslagning inte bara skulle minska deras förpackningskostnader, utan även deras miljöavtryck.

Vår kombinerade strategi bestod av att ersätta deras dåvarande sträckfilm med CarestretchTM 517S på förpackningslinje ett och två, och CarewrapTM på linje tre för att åtgärda problemen inom deras förpackningsprocesser. Dessa lösningar ökade deras pallstabilitet markant och minskade mängden sträckfilm per pall från 338g till 158g för varje förpackningslinje.

För att öka pallstabiliteten ytterligare rekommenderade vi att sträckfilmens överlappning skulle ökas från 50 mm till 200 mm. Även fast detta ökade mängden sträckfilm per pall så vägdes det mer än väl upp tack vare den effektivare sträckfilmen som bidrog till att färre pallar skadades.

Resultat och långsiktiga fördelar

Utöver 64% mindre plastemballageavfall (motsvarande 15 ton) per år från sträckfilm och annat emballage och 46% lägre årliga förpackningskostnader innebar implementationen av våra nya pallförpackningslösningar så mycket mer för Westbury Dairies:

  • Mer än halverad tidsåtgång vid rullbyte då förpackningslinje ett och två kunde slå in 52 fler pallar per rulle, och linje tre 45 fler pallar per rulle
  • Minskad lagerhållning med pallar då CarestretchTM kunde slå in ytterligare 2 392 pallar
  • Ökad kundnöjdhet som resultat av snyggare pallpresentation, bättre pallstabilitet, färre skadade gods och mindre plastemballageavfall

How can our transit packaging specialists help you?

På Lindum Packaging är vi fullpackade av innovation och hjälper företag att:

Kontakta oss för att utforska hur våra emballageavfalls- och optimeringslösningar tillåter er att göra mer för mindre.