Besiktning av transportförpackning - Fallstudie | Lindum

Hur vår besiktning av Karros transportförpackning genererade stora kostbesparingar

En av Storbritanniens ledande köttproducenter, Karro Food Group, kontaktade oss för besiktning och utvärdering av deras transportförpackning för deras åtta anläggningar. Våra rekommendationer resulterade i en rad olika fördelar för företaget och dessa imponerande resultat:

  • 57% lägre årliga transportförpackningskostnader
  • 66% minskning av plast

Så här gick vi tillväga…

Utmaningen

Vår uppgift var att genomföra en komplett besiktning av deras transportförpackning för att identifiera områden med potentiella kostnadsbesparingar och för att effektivisera deras processer.

De önskade också få en bättre insikt i diverse förpackningsprodukter för att kunna föreslå vart produkter kunde bli rationaliserade och förenade – både inom specifika anläggningar och mellan samtliga anläggningar.

Implementation av smartare förpackningslösningar mellan anläggningar

Vår besiktning av deras förpackning avslöjade en rad problem. Vi tog fram en detaljerad strategi för att åtgärda dem och samtidigt skapa mervärde för alla deras anläggningar.

Först upptäckte vi att kvaliteten på deras maskinpallssträckfilm var väldigt varierande. Bristande konsekvens samt att några produkter var långt under standardnivån resulterade i ett osammanhängande pallutseende, onödigt hög användning av sträckfilm och generella kvalitetsproblem. Utöver kvalitetsproblemen så kastades även rullar som ännu inte var helt tomma i förtid vilket resulterade i stora mängder extra avfall som enkelt hade kunnat förhindras. Genom att ersätta deras dåvarande sträckfilm med CarewrapTM hand- och maskinfilm och CarestretchTM-maskinfilm skapade vi en kostnadseffektiv lösning och möjligheten att förbättra och standardisera deras pallutseende.

Under besiktningen upptäckte vi också att deras tejp inte var lämpad för dess syfte. Dess bristfälliga klisterkvalitet orsakade problem både under lagerhållning och transport som förvärrades ytterligare då undermåliga tejpmaskiner användes. Detta innebar att kunden spenderade onödigt mycket resurser, tid och i slutändan: pengar. Vi introducerade kunden till högkvalitativ AlaskatejpTM och produkter från produktutbudet E-tapeTM som ökade effektiviteten inom hela deras verksamhet.

Till sist tittade vi närmare på deras produkter för pallstabilitet och rekommenderade att byta ut deras dåvarande räfflade pallmellanlägg av wellpapp till CaregripTM-anti-glidmellanlägg. Detta gjorde det möjligt att slå in pallarna mer säkert tack vare vår sträckfilm med högre prestanda som ökade inslagsspänningen.

Resultat och långsiktiga fördelar

Med hjälp av vår besiktning av Karros förpackning minskade vi deras årliga förpackningskostnader med 57% och deras miljöavtryck med 66% tack vare:

  • Kortare driftstopp tack vare längre sträckfilmsrullar och färre byten av tejp- och pallfilmsrullar
  • Inköp på koncernnivå
  • Högkvalitativ pallsträckfilm med högre avkastning, ett resultat av mindre mängd sträckfilm per pall
  • Minskning av deras plastemballageavfall
  • Minskat behov av förvaringsutrymmen och lägre logistiska kostnader – 1 pall av CaregripTM anti-glidmellanlägg åstadkommer lika mycket som 7,5 pallar av traditionella mellanlägg
  • En leverantör för alla deras anläggningar som innebär enklare spårning och kontroll av deras förpackningskostnader
  • Färre fördärvade produkter och förmågan att använda kartong av lägre kvalitet tack vare en förbättrad pallstabilitet som ökar kartongprestanda med 25-30%
  • Förbättra kundnöjdhet tack vare konsistent inslagna och mer stabila pallar

How can our transit packaging specialists help you?

På Lindum Packaging är vi fullpackade av innovation och hjälper företag att:

Kontakta oss för att utforska hur våra emballageavfalls- och optimeringslösningar tillåter er att göra mer för mindre.