Matförpackningslösningar - Fallstudie | Lindum Packaging

Hur nya förpackningslösningar minskade mer än bara krångel för Havelok

Den internationella leverantören av högkvalitativ fisk och skaldjur, Havelok Ltd, kontaktade oss för att få hjälp med deras förpackningslösningar vid deras fabrik i Grimsby. Vi tog oss an uppdraget med stor entusiasm och hjälpte Havelok att:

  • Öka sin kontroll av kassaflöden
  • Minska sina avfall
  • Minska antalet returnerade leveranser

Så här gick vi tillväga…

Utmaningen

När Havelok kontaktade oss hade deras dåvarande förpackningskartonger en tendens att falla ihop och krossas. Deras dåvarande leverantörs höga minimiordersumma och leveransvolymer innebar också problem när det kom till deras förvaringsutrymmen.

Kunden upplevde dock inte enbart problem med kvaliteten på deras matförpackning och var därav även intresserade att se inom vilka andra områden vi kunde hjälpa dem. Därför bad de oss identifiera alla möjligheter att minska förpackningskostnader och emballageavfall genom hela deras förpackningsprocess samt ge dem förslag på åtgärder för att strömlinjeforma dessa processer och öka deras operationella effektivitet.

Process och förpackningsförbättringar

Under besiktningen upptäckte våra förpackningsexperter snabbt att kartonggraderna som användes för alla deras matförpackningsprodukter dessvärre inte var lämpliga för Haveloks behov. Vi observerade också att staplingsmönstret för deras lastpallar inte var optimalt vilket skapade transportproblem som enkelt hade kunnat förhindrats.

Inom kort blev det också tydligt att de behövde se över sina processer gällande lagerhållning och tidsplaner på nytt. En ny lösning behövdes definitivt; en lösning som skulle ge dem flexibiliteten de behövde för att kunna anpassa sig efter skiftande kundkrav utan att påverka deras produktion.

För att kunna åtgärda de befintliga problemen undersökte och testade vi alla deras processer grundligt för att identifiera och implementera rätt kartonggrader för deras olika kartongförpackningar för att säkerställa lämplig styrka och prestanda. Vi bistod också med råd om och implementerade bästa metod för staplingsmönster för att förbättra pallprestanda och minska emballageavfall.

För att åtgärda utmaningen med deras lagerförvaring introducerade vi kunden till vår MySupply online beställningsportal och implementerade en “lagra och förvara”-lösning. Detta tillät dem att överse tillgängliga lager, få tillgång till “just-in-time”-baserade dagliga leveranser och samtidigt få åtkomst till nödvändiga verktyg för att kunna framställa kostnads- och emballageavfallsrapporter för djupare insikter och bättre operativ förvaltning.

Smartare förpackningslösningar innebär en rad förbättringar

Implementering av de nya förpackningslösningarna och operativa processerna effektiviserade Haveloks verksamhet på flera nivåer:

  • Ökad lönsamhet tack vare att mindre pengar blev låsta i lagret
  • Förbättrad förpackningsoptimering som resulterade i mindre avfall
  • Minskad risk – med ett minimalt lager var utrymmet mindre begränsat och därav säkrare
  • Ökat produktivitet – förmågan att anpassa sig till kundkrav innebar mindre stilleståndstid och bättre produktion
  • Förbättrad prestanda – förpackning skräddarsydd efter situation innebar färre returnerade produkter och mindre krångel

Hur kan våra specialister inom matförpackning hjälper er?

På Lindum Packaging är vi fullpackade av innovation och hjälper företag att:

Kontakta oss för att utforska hur våra emballageavfalls- och optimeringslösningar tillåter er att göra mer för mindre.