Transportförpackningslösningar - Fallstudie | Lindum

Hur våra transportförpackningslösningar genererade stora vinster för Faccenda Foods

När Faccenda Foods bad oss besikta deras verksamhet och utvärdera samtliga av deras sex anläggningar i Storbritannien var de väldigt nöjda med resultaten från våra transportförpackningslösningar:

  • 23% lägre årliga förpackningskostnader
  • 52 000 kg årlig minskning av plastemballageavfall

Så här gick vi tillväga…

Utmaningen

Utöver deras önskan att minska deras förpackningskostnader och emballageavfall ville klienten också få hjälp att implementera mer effektiva processer och strömlinjeforma deras användning av transportemballage för samtliga sex anläggningar.

Vår kompletta och grundliga besiktning av deras dåvarande produkter och system tillät oss att identifiera ett flertal konkreta förbättringsmöjligheter.

Implementera nya och förbättrade förpackningslösningar

Efter vi identifierat de områden som krävde onödigt mycket tid och pengar samt genererade stora mängder emballageavfall tog vi fram lämpliga lösningar för att effektivisera Faccendas processer och skapa värde genom alla deras anläggningar.

Vi föreslog att använda den effektiva maskinen CarestretchTM och sträckfilmen CarewrapTM samt optimerade deras maskininställningar. Detta minskade mängden plastemballageavfall avsevärt och sparade dem stora pengar samtidigt som de skapade ytterligare mervärde genom att ersätta deras sträckfilmsmaskiner där det behövdes.

På grund av de upplevda problemen med den dåvarande sträckfilmen ersatte vi deras dåvarande standardprodukt med CarewrapTM-sträckfilm för alla sex anläggningar. Detta effektiviserade operatörens arbete till lägsta möjliga kostnad per inslagen lastpall. Carepole-utdelare installerades också vid flera anläggningar för att minska operatörens ansträngningar deras dagliga arbete för att minimera risken för förslitningsskador.

Vi implementerade också en standardiserad specifikation för all förpackningstejp på alla anläggningar för att minska och hantera kostnader, samt minska stillestånd och avfall med hjälp av längre, handhållna tejprullar.

Resultat och långsiktiga fördelar

Utöver sänkningen med 23% av deras årliga förpackningskostnader och minskningen med 52 435 kg emballageavfall varje år så innebar våra transport förpackningslösningar även följande fördelar:

  • Lägre risk – Inneslutningskraft för lastpallar förbättrades eller upprätthölls, färre förslitningsskador rapporterades tack vare att arbetarna använde Carepole.
  • Mindre krångel – Endast en leverantör för alla deras anläggningar och flera SKU:s
  • Förbättrad effektivitet – Nya, bättre maskiner som minskade stilleståndstid och ökade produktivitet

Behöver ni hjälp att minska era förpackningskostnader och emballageavfall?

På Lindum Packaging är vi fullpackade av innovation och hjälper företag att:

Kontakta oss för att utforska hur våra emballageavfalls- och optimeringslösningar tillåter er att göra mer för mindre.