Maskinsträckfilm som optimerar packningsprocessen

Maskinsträckfilm har många fördelar ー skydda godset, öka pallstabiliteten och underlätta förpackningshanteringen. För att ert företags packprocess ska kunna fortlöpa så kostnadseffektivt och resurssnålt som möjligt är det viktigt att välja rätt typ av film. Lindum Packaging har sträckfilm kompatibel med alla typer av sträckfilmsmaskiner.

Olika typer av sträckfilm

Det finns flera typer av sträckfilm som exempel handsträckfilm och maskinsträckfilm. Medan handsträckfilm passar företag som förpackar produkter några få gånger per dag, är maskinsträckfilm mest lämplig för företag som packar ofta och använder sig av maskiner som automatiserar processen.

Maskinsträckfilm finns i varierande tjocklekar, grader av töjbarhet, färger och för olika ändamål.

Tjocklek

Lindum tillhandahåller maskinsträckfilm som är mellan 12- 30 mikrometer tjock.

Töjbarhet

I vårt sortiment finns maskinfilm med en töjbarhet från 50% upp till hela 400%. Vår mest töjbara sträckfilm är nanofilmen som är skapad för att vara både tunn och stark. Med film som är extra sträckbar kan ert företag minska mängden plastemballage och sänka ert koldioxidavtryck.

Färg

Vårt utbud av maskinsträckfilm inkluderar allt från transparent film till sträckfilm som gör det möjligt att färgkoda pallarna efter era behov för att göra pallhanteringen ännu smidigare.

Film speciellt anpassad efter livsmedelsbranschen

Det finns även maskinsträckfilm som är speciellt anpassad efter att klara de höga krav som ställs i livsmedelsbranschen. Vi erbjuder bland annat emballage som tål yttre påverkan som exempelvis mycket låga temperaturer och andra filmer som Ventiwrap som minimerar mängden kondens.

Film till alla typer av sträckfilmsmaskiner

Välj sträckfilm utifrån maskin och gods. Här är några faktorer som avgör vilken typ av sträckfilm som passar en sträckfilmsmaskin:

  • Hur mycket sträcks filmen i er sträckfilmsmaskin?
  • Vad väger pallen?
  • Hur ser pallen ut? Är pallen enhetlig utan skarpa kanter eller består pallen av utstickande produkter?

Spara pengar och resurser med rätt maskinsträckfilm

Användning av maskinsträckfilm skyddar godset, minskar svinnet, ger effektivare hantering av pallar och ökar pallstabiliteten. Då plastemballage bidrar till koldioxidutsläpp är det nödvändigt att minska mängden plast som används. Genom att packa pallarna med Lindums högkvalitativa, töjbara maskinfilm krävs mindre mängd plastemballage vilket sparar ert företag pengar och minskar er klimatpåverkan. Flera av Lindums maskinsträckfilmer är dessutom baserade på förnyelsebara råvaror som tallolja.

Varför välja Lindum Packaging?

Lindum Packaging har över två decenniers erfarenhet av förpackningsbranschen. Vår kunskap har lett till utvecklandet av innovativa produkter inom exempelvis maskinsträckfilm och gett oss insikt i hur förpackningsprocesser kan effektiviseras genom förbättrad pallstabilitet och byte av sträckfilmsmaskiner.

Vill ert företag köpa högkvalitativa produkter eller få en kostnadsfri förpackningsaudit som hjälper er att öka effektiviteten och lönsamheten? Kontakta oss idag!