Förslutningsbara plastpåsar | Beställ | Lindum Packaging

Förslutningsbara plastpåsar för alla typer av gods

Förslutningsbara plastpåsar är kostnadseffektiva, minskar plastavfallet och förhindrar att godset blir kontaminerat. Lindum Packaging har ett brett sortiment av återförslutningsbara plastpåsar och andra typer av genomskinliga plastpåsar. Ta kontakt med oss om ni vill beställa påsar, säckar eller annan typ av transportemballage till ert företag.

Fördelarna med återförslutningsbara plastpåsar

Förslutningsbara plastpåsar är påsar som går att försegla genom exempelvis ett zip-lås som förhindrar att luft, fukt eller luftburna partiklar når innehållet. Det finns både plastpåsar för engångsbruk och andra plastpåsar som går att försluta om och om igen. Fördelarna med att använda förslutningsbara plastpåsar när mindre gods ska förvaras eller transporteras är många. Här är några av dem.

Fem fördelar med återförförslutningsbara plastpåsar

  • Innehållet skyddas från luft, fukt och skadliga ämnen
  • Påsarna kan användas tillsammans med många olika produkter
  • Plastpåsar med förslutning minskar mängden plastavfall eftersom färre påsar behöver användas för att skydda innehållet
  • Återförslutningsbara påsar är kostnadseffektiva eftersom de kan användas flera gånger
  • Återförförslutningsbara plastpåsar är klimatsmarta

Nedbrytbara plastpåsar

I Sverige slängs 1,6 miljoner ton plast varje år, enligt Naturvårdsverket. En av de främsta anledningarna till varför användandet av plast bör minska är att de flesta plaster inte går att bryta ner och därför riskerar att skada djur och natur. Därför är det ett bra val att välja nedbrytbara plastpåsar eller plastpåsar som går att återvinna.

Biologiskt nedbrytbara plastpåsar

Biologiskt nedbrytbara plastpåsar är påsar som går att bryta ner av bakterier under rätt förutsättningar. Många plaster som är producerade av mjölksyra eller stärkelse kan brytas ner i en vanlig kompost.

Lämpligt för förvaring i plastpåsar

En förslutningsbar påse är en mångsidig produkt, men det betyder inte att alla typer av innehåll kan förvaras och transporteras i en plastpåse. Om livsmedel förvaras i en plastförpackning som inte är lämpad för mat riskerar mjukgörare som ftalater och adipater att överföras till livsmedlet. Mjukgörare misstänks ha negativa effekter på fortplantningsförmågan. Risken att ftalater överförs till livsmedlet är extra stor om produkten innehåller mycket fett som till exempel lax eller ost.

Om plastpåsar ska användas för förvaring av mat är det viktigt att säkerställa att produkten kan användas ihop med livsmedel. Många produkter är märkta med orden “till livsmedel” eller bär glas- och gaffelsymbolen som visar att de är lämpliga att användas ihop med mat och dryck. Många påsar av polyeten (PE) går att förvara och transportera livsmedel i. I Lindum Packagings sortiment framgår tydligt vilka produkter som kan användas ihop med mat.

Beställ återförseglingsbara plastprodukter från oss

Lindum Packaging har över två decenniers kunskap om förpackningsindustrin. Vi förser företag över hela Europa med innovativa produkter som underlättar hanteringen av större och mindre gods. I vårt sortiment hittar ni förslutningsbara påsar i olika storlekar och för flera användningsområden. Har ert företag frågor om våra produkter eller vill beställa ett varuprov av exempelvis genomskinliga plastpåsar ー kontakta oss på Lindum Packaging.