Fyra viktiga punkter när du optimerar ditt mönster för stapling av lastpallar | Lindum Packaging
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat.
 

Blog

Home / Nyheter  / Fyra viktiga punkter när du optimerar ditt mönster för stapling av lastpallar

När kontrollerade du senast hur effektiva dina mönster för stapling av lastpallar är? För vissa är detta en grundläggande del av arbetet, men vi har lagt märke till att i många fall har detta försummats och att de fördelar som kan uppnås är verkliga och betydelsefulla. Vanligtvis kan justeringar på detta område göras till ringa eller ingen kostnad och besparingarna i samband med transport kan vara betydande! Nedan följer några punkter att ha uppsikt på:

 

1.) Lastpallens yta

Detta är kanske de viktigaste aspekten. Titta på hur mycket utrymme som dina produktförpackningar tar upp på pallen. Finns det några mellanrum? Skulle ännu en förpackning rymmas någonstans?

När vi nyligen samarbetade med en kund genomförde vi ett lyckat test där vi ändrade den yta som utnyttjades för stapling på lastpallen, vilket möjliggjorde en ökning med en förpackning per skikt eller 12 paket per pall. Detta gav en 5,9 % ökning i produktvärde per lastpall och en motsvarande sänkning av transportkostnaderna.

Väsentligen innebär detta att kunden kan frakta 5,9 % mer gods för samma totala transportkostnad.

2.) Stapling direkt ovanpå kontra korsvis stapling

Staplar du dina produkter direkt ovanpå varandra, eller korsvis? Stapling direkt ovanpå innebär att samma typ av utnyttjande av pallytan bibehålls hela vägen upp och att kartongerna staplas likadant på varandra i alla skikt. Vid stapling av kartonger är fördelen med detta att hörnen på varje kartong staplas direkt ovanpå hörnen på kartongen nedanför, vilket ger maximal styrka. Detta kan ibland även möjliggöra besparingar avseende kartongernas kvalitet.

Korsvis stapling är när mönstret skiftas varje skikt, så att kartongerna låser varandra.

Fakta! – Stapling direkt ovanpå förbättrar kartongkapaciteten med 25–30 %

Brick StackingColumn Stacking

Korsvis stapling används ofta eftersom den upplevs ge en starkare lastpallskonfiguration, men när stapling direkt ovanpå används på rätt sätt kan det förbättra kartongkapaciteten och lastpallsstabiliteten, och även öka mängden produkter per skikt. Ett mellanläggspapper med glidskydd kan vara ett kostnadseffektivt sätt att förbättra lastpallens stabilitet.

3.) Överhäng på lastpallarna

Kommer din kund att tillåta att du skickar lastpallar där produkten skjuter ut över pallkanten med ungefär 10 mm? Fråga! Om det inte kommer att påverka kundens verksamhet ska du dra fördel av detta för att ändra den yta som din produkt tar upp och lasta fler produkter per skikt.

4.) Lastpallens höjd och stabilitet

Hur högt kan du stapla? Utnyttjar du fördelen med dina lastpallars maximala staplingshöjd? Har du diskuterat med din kund hur högt ni kan stapla? Experimentera med att stapla så här högt genom att använda ett mellanläggspapper med glidskydd på det sätt som visas i detta fall.

Om du oroar dig för de högre lastpallarnas stabilitet ska du även se till att kontrollera elasticiteten i ditt lastpallsemballage. Den spelar en viktig roll för att hålla din produkt säkert på plats under transporten från dig till din kund … men mer om det i ett annat inlägg.

Sorry, the comment form is closed at this time.