Minska plastanvändningen öka effektiviteten och lönsamheten

Tillverkningsföretag vet hur viktigt det är att minska mängden plastemballage och sitt koldioxidavtryck, men utan intern expertis kan det vara svårt att veta var man ska börja. Lindum Packaging har många års erfarenhet av förpackningsbranschen och vi kan hjälpa er att minska plastanvändningen genom att erbjuda en kostnadsfri förpackningsaudit och rekommendera innovativt plastemballage.

Vi måste alla hjälpas åt att minska mängden plast och använda bättre produkter för att förhindra att plasten skadar djur och natur. Skiftet från konventionellt plastemballage till mer klimatsmarta alternativ kan skapa oväntade möjligheter för ert företag att effektivisera verksamheten, spara pengar och få nöjdare kunder.

Minska plast för FMCG-emballage

Cirka 1,7 miljoner ton plast används i Sverige varje år, varav en stor del går åt för att tillverka plastemballage. Fokuset på att minska användningen av plast och det som tillverkas av företag har ökat markant. I och med att nya mekanismer introducerats (till exempel Packaging Producer Responsibility och föreslagna plastskatter) är det numera lika viktigt för tillverkningsföretag att minska mängden plast till fördel för vår miljö som för den egna lönsamheten. Ett mer tydligt miljöfokus kan även stärka varumärket och ge nya kunder.

Så kan ert företag minska plastanvändningen

Att vilja är inte alltid detsamma som att kunna. Även om företaget strävar efter att minska plastanvändningen krävs det ofta expertis för att identifiera var och hur det går att minska användandet av plast. Lindum Packaging har över två decenniers erfarenhet inom branschen och har hjälpt företag i både Sverige och resten av Europa att hitta lösningar som reducerar mängden plast.

Vi kan minska ert plastemballageavfall genom att:

  • Analysera era nuvarande processer och identifiera förbättringsmöjligheter
  • Optimera era maskiner och förpackningsmaterial
  • Testa och förbättra er förpackningsprestanda

Med vår industriexpertis kan ni vara trygga i att ni använder marknadens mest innovativa produkter för att säkerställa optimal förpackningsprestanda samtidigt som ni kan minska mängden plast. Ett exempel på våra innovativa produkter är Nano Bio Sträckfilm som är tillverkad av den förnybara råvaran tallolja och som är 100 % återvinningsbar.

Iceland Manufacturing minskade plastavfallet med 18 ton

Våra rekommendationer hjälpte bland annat den brittiska färdigmattillverkaren Iceland Manufacturing att minska mängden plast med 18 ton och kapade samtidigt deras förpackningskostnader med 42 %. Läs hur vi hjälpte dem optimera sina förpackingsprocesser.

Minska användningen av plast och öka lönsamheten

Många företag försöker öka lönsamheten genom att kapa kostnader för exempelvis emballage, men billigt emballage betyder nödvändigtvis inte lägre kostnader för företaget. I själva verket kan billig lastpallsemballering leda till att mer plast behöver användas för att göra pallarna mer stabila eller för att sträckfilmen brister.

Det finns flera sätt att både minska plastanvändningen och företagets utgifter. Till exempel genom att byta förpackningslösningar, undersöka hur stabila era pallar är och förbättra stabiliteten eller använda sig av en mer effektiv packtejp.

Sträckfilm av högre kvalitet

En lösning för att minska mängden plast är att byta till en högkvalitativ sträckfilm. Lindum Packaging har tagit fram olika typer av sträckfilm som alla har en mycket bra töjbarhet, hög motståndskraft mot punktering och hög hållbarhet tack vare att sträckfilmen är tillverkad med flerlagersteknik. Det gör att ert företag kan kapa kostnader samtidigt som ni kan minska plastanvändningen.

Stabilare pallar

Instabila och dåligt packade pallar orsakar avbrott i produktionsprocesser, leder till att gods skadas, att kunder blir missnöjda och att personalen riskerar att skadas. Tack vare vår långa erfarenhet inom branschen och våra innovativa produkter kan vi hjälpa er att förbättra pallstabiliteten.

Förpacknings-och packtejp av bättre kvalitet

Att byta packtejp kan också minska plastanvändningen. Lindum Packaging har utvecklat förpacknings- och packtejp som är ett mycket bra alternativ till tejp tillverkad i polypropen. Våra tejprullar ger en mycket stark och hållbar försegling vilket gör att ingen extra tejp behöver användas. Vi har även färgkodad tejp som underlättar hanteringen av gods och tejp som tål temperaturerna i frys- och kylrum.

Kontakta oss och upptäck hur vi kan hjälpa er minska mängden plastemballage för ökad effektivitet och lönsamhet.

Need help? Get in touch