Fem kritiska risker i leveranskedjan (och hur du övervinner dem) Del 1 – Vibrationsskador | Lindum Packaging
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat.
 

Blog

Home / Nyheter  / Fem kritiska risker i leveranskedjan (och hur du övervinner dem) Del 1 – Vibrationsskador

Vibration

”pendlande, växelverkande eller annan periodisk rörelse hos ett statiskt eller elastiskt föremål eller medium som tvingas från en position eller ett tillstånd i jämvikt”.

Vad finns det för typer av vibrationsskador?

Rörelse under transport

Naturliga frekvenser som är specifika för varje typ av transport. (Det normala är att ju högre frekvens, desto lägre amplitud. Frekvenser > 100 Hertz är av föga betydelse, frekvenser < 30 Hertz är de som orsakar mest skador i samband med vägtransport)

 Vad orsakar vibrationsskador?

 • Position på fordonet
 • För mycket fritt utrymme
 • Dåligt säkrade laster
 • Dåliga vägytor
 • All obalans i lasten eller fordonet

Vilka är effekterna?

 • Produkten spricker/går sönder
 • Produkten och förpackningen nöts/slits:
  • Plastdelar repas
  • Tryck nöts bort från påsar, säckar och kartonger
  • Kanterna på etiketter rivs sönder
  • Flikar på kartonger går sönder
  • Föroreningsrisk
 • Produkter sätter sig och komprimeras:
  • Fina pulver
  • Blandade partikelstorlekar separeras
 • Skruvlock kan lossna:
  • Läckage
  • Möjlig säkerhetsrisk
  • Föroreningsrisk
 • Resonans:
  • Inträffar när fordonets frekvens är densamma som paketets naturliga frekvens
  • Vibrationen förstärks – amplituden ökar
  • Paket kan skumpa, vilket orsakar allvarliga skador på innehållet

Skydd mot vibrationsskador

 • Isolera genom stötdämpning
 • Minska rörelsen:
  • Rätt dimensionerade kartonger i förhållande till innehållet
  • Rätt dimensionerade korrugerade lådor
  • Tätt åtsittande krympplastemballage på sekundära förpackningar
  • Överväg fordon med luftfjädring för kritiska produkter
 • Minska kontaktpunkterna:
  • Fundera på designstadiet för behållaren
  • Försänkningar för etiketter
 • Skydda ytor:
  • Nötningsbeständiga lacker
  • Folielaminat
  • Negativtryck
  • Samextrudering

 

Ladda ned vår GRATIS informationsgrafik om förebyggande av vibrationsskador här.

[pardot-form id=”3553″ title=”Vibration Infographic”]

För att säkerställa att dina produkter förpackas så att vibrationsskador inte uppstår, boka din undersökning för slimmad integrerad förpackning med en av våra förpackningsrådgivare i dag.

Sorry, the comment form is closed at this time.