Kreativa verktyg | Lindum Packaging
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat.
 

Kreativa verktyg

Home / Kreativa verktyg

Kreativa förpackningsverktyg för enklare hantering av din förpackning

Vi är säkra på att du har insett att vi är mer än bara en leverantör av transportförpackning. Förhoppningsvis förstår du att vi har den ambitiösa målsättningen att vara din bästa leverantör, oavsett vilka kriterier du har för den bedömningen.

Våra kreativa förpackningsverktyg har konstruerats specifikt med dig och utmaningarna med att hantera lagernivåer och tillgänglighet i åtanke. Vi hoppas att du kommer att inse deras värde i processen med att sköta ditt transportförpackningslager för att hjälpa dig minska stilleståndstid i produktionen och den mängd pengar du har bunden i varulager.

MySupply (min leverans) har utformats av oss för att spara tid och pengar åt dig. Denna Internetportal har massor med olika funktioner för att göra ditt arbete med att hantera ditt förpackningsmaterial så mycket enklare, snabbare och flexiblare.

Funktionerna inkluderar: Godkännande av beställningar – Produktkonsolidering – Anslagstavla med komplett rapporteringsmodul – Resurs för expressbeställningar.

Vårt team sätter i gång direkt när du trycker på knappen och ingen tid går förlorad för att säkerställa att dina behov tillgodoses.

Lager medför en förskottskostnad. Inte sant? Men så är det inte längre. Vi vill inte att du binder din vinst i förpackningsprodukter, vi är övertygade om att du kan använda den på annat sätt.

Med Instant Stock (direkt lager) ger vi dig en inledande försändelse med förpackningsprodukter och fakturerar dig först när du kommer tillbaka för att fylla på lagret.

Stock and Store (lager och lagerhållning) är ett perfekt exempel på hur samarbete med en innovativ leverantör som Lindum gör det möjligt för oss att hjälpa dig på ännu fler sätt än du kunnat föreställa dig.

Vi har en gedigen förståelse för dina behov avseende produktvolym och kommer att hitta det optimala sättet att minimera den volym produkter som du måste förvara i dina lokaler. Vi vet alla att köp av stora partier kan ge lägre priser och bättre rabatter, men vad kostar det ha alla de pengarna bundna i varulager och en lagerlokal proppfull med förpackningsmaterial?

Med Stock and Store ser vi till att du har ett minimalt varulager i dina lokaler och att det genast fylls på när du behöver det. Vi har varulagren och du betalar bara för det du använder, efter behov.

Oroa dig inte över plötsliga toppar i efterfrågan, det är vi själva som sköter lagren så att du aldrig behöver stå utan förpackningsmaterial.

Maximal effektivitet. Effektiva köp. Garanterad tillgänglighet. Mindre pengar och utrymme bundna i varulager. Prisstabilitet på en marknad som kan vara instabil. Allt ovanstående är mycket goda anledningar till att du ska prata med oss om hur Stock and Store skulle kunna vara till nytta för dig.

46 % kostnadsbesparing och 64 % minskning av avfall för Westbury Dairies

Uppgift:
Lindum ombads att undersöka lastpallsinstabilitet och problem med lastpallsemballage som slets sönder, samt att genomföra en granskning av transportförpackning.

Observationer:
Efter en LIPS-undersökning konstaterade vi att effektivare emballagefolier för lastpallar skulle minska förpackningskostnaderna och även miljöpåverkan. Ett perfekt exempel på varför vi säger: ”Det viktiga är inte hur mycket en emballagerulle kostar, utan vad du kan emballera med den”.

Lindums perspektiv

Fantastiska kunder