Att spara pengar handlar inte bara om att betala mindre

Alla företag behöver noggrant övervaka sina kostnader, men att spara pengar handlar inte bara om att köpa den billigaste produkten på marknaden.

Ekonomiska konsekvenser kan uppstå som resultat av driftstopp i produktionen, fördärvade eller skadade gods på grund av dålig förpackning.

Låt oss använda vår expertis, insiderinformation och långa erfarenhet av emballage för att förfina era förpackningsprocesser och produkter för att hjälpa er spara pengar.

Alla arbetsprojekt vi genomfört med företag inom alla FMCG-sektorer har gång på gång bevisat att korrekt emballage, optimering av maskininställningar och enklare processer kan spara en substantiell mängd pengar och resurser.

Genom våra förpackningsbesiktningar utvärderar vi era produkter, maskiner och processer för att identifiera hur ni kan bli mer effektiva och spara pengar. Ta företaget Faccenda Foods som exempel: genom att följa våra anvisningar kunde de sänka sina årliga förpackningskostnader med 23% och minska sitt förpackningsavfall med 54 ton varje år.

Spara pengar genom effektivare användning av emballage

Bättre betyder inte nödvändigtvis dyrare då ni använder mindre mängder av en bättre produkt.

Vi undersöker, beräknar och rekommenderar rätt sträckfilm, tejp och annan pallemballering baserat på era behov, situation och företag som säkerställer att ni sparar pengar och minskar ert koldioxidavtryck.

Det finns många smarta sätt att spara pengar på. Havelok Foods förbättrade till exempel deras likviditet tack vare det “just-in-time”-beställningssystem vi rekommenderade. Ett annat exempel är Karro Foods där stora mängder emballage gick förlorat varje år på grund av att de använde förpackningsmaterial av låg kvalitet i kombination med dålig utrustning. Efter att vi diskuterat deras behov och implementerat våra förbättringar sparade de i slutändan 56% av deras årliga förpackningskostnader.

Våra experter kan snabbt och detaljrikt utvärdera på vilket vis era lastpallar är staplade, emballerade och säkrade för att optimera era processer, minska mängden skadade gods och förbättra ert sätt att arbeta – något vi också kan bevisa.

Kontakta oss om för mer information eller om ni vill att vi utför en förpackningsbesiktning.

Need help? Get in touch