Lindum Packagings klimatkompensations-program

Alla behöver ta sitt ansvar för hållbarhet att minska koldioxidutsläppen i samhället. Därför har vi på Lindum Packaging utvecklat ett marknadsledande klimatkompensationsprogram. Vi hjälper våra kunder och kontakter inom B2B-emballageindustrin att ta sitt ansvar genom att koldioxidkompensera. Som innovatörer inom förpackningsindustrin strävar vi efter att minimera mängden CO2 från er emballering för att ni ska kunna nå era Corporate Social Responsibility (CSR) mål.

Klimatkompensation i två smarta steg: miljövänligt packmaterial och kompensation för koldioxidutsläpp

Vårt klimatkompensationsprogram fungerar likt ett traditionellt program, men med Lindums unika prägel. Så här fungerar vårt klimatkompensationsprogram i två smarta, enkla steg…

Steg 1: Minska mängden emballage och avfall

Lindums unika lösningar, såsom våra förpackningsbesiktningar och banbrytande mobila testlabb för att testa pallstabilitet, tillåter oss att identifiera, optimera och implementera produkter och lösningar som:

  • Minskar er användning av plast och emballage
  • Minska koldioxidutsläppen
  • Förbättrar er förpackningsprestanda

Med hjälp av vår analys och optimering ser vi till att minska ert plast- och emballageavfall för att minimera ert koldioxidavtryck.

Steg 2: Klimatkompensation

När vi utvärderat er nuvarande förpackningsprocess och de nya åtgärderna från steg 1 implementerats hjälper vi er att kompensera för det kvarstående koldioxidavtrycket via vårt partnerskap med Forest Carbon.

Vad är Forest Carbon?

Lindum Packaging samarbetar med brittiska Forest Carbon som bland annat hjälper företag att koldioxidkompensera genom att plantera träd och återställa våtmark. Sedan starten 2006 har Forest Carbon planterat över 13 miljoner träd i Storbritannien vilket har bidragit till att 3 miljoner ton koldioxid avlägsnats från atmosfären.

Att koldioxidkompensera för era förpackningar genom att plantera träd har många fördelar förutom att minska mängden koldioxid i atmosfären. Nya skogar skapar nya livsmiljöer, bidrar till biologisk mångfald, minskar risken för översvämningar och förbättrar vattendragens ekosystem.

Forest Carbons skogsområden är certifierade av Woodland Carbon Code vilket stöds av både den brittiska regeringen och internationellt kända ICROA (International Carbon Reduction and Offset Alliance).

Förutom trädplantering arbetar Forest Carbon även med att restaurera torvmark. Dikade torvmarker är en känd källa till växthusgaser och genom att omvandla torvmark till våtmark minskas koldioxidutsläppen.
Minska koldioxidutsläppen genom att koldioxidkompensera era förpackningar
Själva kärnan av vårt arbete med att klimatkompensera består av att minimera koldioxidavtrycket från er plastemballering, koldioxidkompensera för resten och hjälpa er att skapa en klimatneutral förpackningsprocess.

Utöver att vi minimerar mängden plastemballage i era förpackningsprocesser gör vårt klimatkompensationsprogram det också möjligt för er att:

  • Efterleva era CSR-åtaganden
  • Minska koldioxidutsläppen till fördel för miljön
  • Uppvisa ert företags hållbarhetsengagemang

Skapa en bättre värld tillsammans med oss

Lindum Packaging arbetar dagligen med att utveckla miljövänligt packmaterial som hjälper ert företag att minska plastanvändningen och reducera koldioxidavtrycket. I vårt sortiment har vi miljövänligt packmaterial som exempelvis:

  • Sträckfilm som är extra töjbar (upp till 400%), mer motståndskraftig mot punktering och tillverkad i miljövänligt material
  • Förpackningstejp som är tillverkad av papper eller andra plastfria material ー ett mer miljövänligt packmaterial än polypropentejp
  • Fyllnadsmaterial som är biologiskt nedbrytbart

Hållbarhet spelar en nyckelroll i dagens samhälle, och vi är engagerade i att hjälpa er reducera ert koldioxidavtryck. Kontakta oss om ni vill tala med en av våra förpackningsexperter om miljövänligt packmaterial eller vill veta mer om hur vi kan hjälpa ert företag att bli mer miljövänligt.

FAQ

Vad betyder klimatkompensation?
Klimatkompensation betyder att den industri som orsakar koldioxidutsläpp kan betala för att minska motsvarande mängd utsläpp någon annanstans. Enkla sätt att klimatkompensera på kan exempelvis vara att köpa utsläppsrätter, att finansiera plantering av träd eller att betala för utbyggnad av förnyelsebar energi.
Vad kostar det att klimatkompensera?
Det finns olika sätt att klimatkompensera på. Att stödja trädplanteringsprojekt, köpa utsläppsrätter eller investera i solenergi är exempel på klimatkompensering. Kostnaden för klimatkompensation varierar beroende på projekt och tjänster.
Är klimatkompensation bra?
Ja. Klimatkompensation i form av utsläppsrätter eller trädplantering är ett bra komplement till att exempelvis minska mängden plast eller användningen av fossila bränslen. Genom att klimatkompensera stödjer industrin omställningen till ett mer klimatsmart samhälle.
Vad innebär det att köpa en klimatkompenserad utlandsresa?
Den som köper en klimatkompenserad utlandsresa betalar för att minska mängden utsläpp någon annanstans. Vissa aktörer erbjuder klimatkompenserade resor, annars kan resenären själv koldioxidkompensera genom att köpa utsläppsrätter, finansiera trädplanteringsprojekt eller investera i förnyelsebara energikällor.