Förpackningskategorier | Lindum Packaging
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat.
 

Blog

Home / Nyheter  / Förpackningskategorier

Av praktiska skäl klassificeras all industriell förpackning i tre huvudkategorier: Primär, sekundär och tertiär förpackning. Varje kategori spelar en viss roll i leveranskedjan och denna roll bestämmer hur produkten utformas, vilka material som används, hur den ser ut, samt hur och var den till sist avfallshanteras.

Dessa kategorier är:

Primär förpackning

Primär förpackning är till för att förvara och skydda den faktiska produkten och den har vanligtvis mest direkt kontakt med innehållet.

Några exempel är:

  • Påsar för frysta grönsaker
  • Ölburkar
  • Äggkartonger
  • Medicinflaskor

Vanligtvis är den primära förpackningen det som kunden ser på butikshyllan och den är alltid försedd med tryck för att dra till sig kundens blickar och ge information.

Sekundär förpackning

 

Sekundär förpackning innesluter och skyddar den primära förpackningen. Eventuellt tryck är vanligtvis för information och identifiering men kan inbegripa skyltningstryck. Sekundär förpackning kan ses av kunden.

Några exempel är:

  • Yttre emballage på en ”sexpack” drycker
  • Utvändig förpackning innehållande en tub tandkräm
  • Yttre kartonger som innehåller ett antal primärförpackade artiklar. (Kartonger redo att ställas på hyllan ingår här)

Tertiär förpackning

Tertiär förpackning är för skydd vid transport och lagring av produkten och ses sällan på butikshyllan. Tryck är återigen, i förekommande fall, för identifiering.

Några exempel är:

  • Lastpallsemballage
  • Lastpallar
  • Mellanläggspapper för lastpallar

Förståelse av skälen för denna kategorisering av förpackningsmaterial ligger till grund för beslut som fattas inom marknadsföring, försäljning, tillverkning och logistik i alla företag.

Kontakta någon av våra förpackningsexperter i dag för att säkerställa att din tertiära förpackning fungerar som den ska och tjänar sitt syfte att skydda ditt gods effektivt.

Sorry, the comment form is closed at this time.