Fallstudier – Westbury Dairies | Lindum Packaging
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat.
 

Fallstudier – Westbury Dairies

Home / Fallstudier / Fallstudier – Westbury Dairies

46 % kostnadsbesparing och 64 % minskning av avfall för Westbury Dairies.

Uppgift:

Lindum ombads att undersöka lastpallsinstabilitet och problem med lastpallsemballage som slets sönder, samt att genomföra en granskning av transportförpackning.

 

Observationer:

Efter en LIPS-undersökning konstaterade vi att effektivare emballagefolier för lastpallar skulle minska förpackningskostnaderna och även miljöpåverkan. Ett perfekt exempel på varför vi säger: ”Det viktiga är inte hur mycket en emballagerulle kostar, utan vad du kan emballera med den”.

Westbury lät linje 1 och 2 byta till att använda Carestretch™ 517S-folie och linje 3 till att använda Carewrap™-folie. För att förbättra stabiliteten rekommenderade vi att överlappningen på emballaget utökades från 50 mm till 200 mm, vilket ökade användningen av folie. Denna ökning vägdes med råge upp av en effektivare folie och färre skadade lastpallar.

  • På linje 1 och 2 som använde Carestretch™ 517S-folie minskade vikten på den folie som används per lastpall från 338 g till 158 g, samtidigt som pallstabiliteten ökade
  • På linje 3 som använde Carewrap™ minskade vikten på folien per lastpall från 338 g till 158 g, samtidigt som pallstabiliteten ökade än en gång

 

Resultat:

  • Mindre avfall tack vare en minskning på 64 % av den mängd lastpallsemballage som används. Detta innebär mer än 15 ton mindre förpackningsavfall och miljöpåfrestningar
  • Mindre kostnader genom att använda emballage och folie med högre prestanda vilket motsvarade en besparing på 46 %
  • Mindre stilleståndstid tack vare färre byten av rullar. Carestretch-folie på linje 1 och 2 emballerar 52 lastpallar mer per rulle och Carewrap på linje 3 emballerar 45 lastpallar mer. Detta mer än halverar den tid som operatören lägger ned på att byta rullar
  • Det krävs mindre lagerhållning eftersom en lastpall med Carestretch emballerar 4 278 pallar jämfört med 1 886 pallar.
  • Ökad kundnöjdhet tack vare bättre presenterade lastpallar, färre stabilitetsproblem och mindre avfall
  • Förbättrad produktivitet och nöjdare operatörer. Bättre produkter som fungerar som de ska.

Varför inte ta kontakt för att få veta mer om hur Lindum Packaging skulle kunna åstadkomma mindre för dig och ditt företag:

Mindre stilleståndstid i produktionen
Mindre kostnader
Mindre avfall
Mindre mängd pengar bunden i varulager

Kontakta oss i dag för ett första samtal med en av våra experter på transportemballage.

 

Lindums perspektiv

Fantastiska kunder