Fallstudier – Karro Food Group | Lindum Packaging
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat.
 

Fallstudier – Karro Food Group

Home / Fallstudier / Fallstudier – Karro Food Group

66% mindre miljöpåverkan och 57% kostnadsbesparing för Karro Food Group

Uppgift:

Karro Food Group bjöd in Lindum att granska och bedöma förpackningsverksamheten på varje anläggning för att:

 • Klargöra vilka slags förpackningsprodukter som för närvarande används
 • Identifiera områden där produkter kan konsolideras och rationaliseras, både inom och mellan anläggningar
 • Identifiera områden där förändringar kan göras för att minska användningskostnaderna och förbättra effektiviteten.

 

Observationer:

Vi identifierade följande problem på de åtta anläggningarna:

 • Den maskinella emballering av lastpallar som användes varierade, vilket innebar att förbrukningen var mycket större än nödvändigt och att lastpallarna inte såg likadana ut på de olika anläggningarna.
 • En mängd olika produkter och färger för manuell emballering av lastpallar användes, vissa ej motsvarande specifikationen, vilket ledde till att lastpallarna såg olika ut samt kvalitetsproblem
 • Dålig produktprestanda innebar att rullar med lastpallsemballage kasserades innan de var tomma
 • I ett antal fall var tejpen olämplig och fäste inte på lådorna, vilket ledde till problem vid lagring och transport. Betydande problem med tejpningsmaskiner innebar slöseri med resurser, tid och pengar
 • Ett korrugerat mellanlägg av kartong för lastpallsstabilitet ledde till ett problem med emballeringen av lastpallar. Pappersark löste detta problem och gjorde det möjligt att öka spänningsinställningarna på pallemballeringsmaskinerna, vilket förbättrade utnyttjandet av folien.

 

Lösning:

Lösningen var att införa en konsoliderad uppsättning märkesprodukter av hög kvalitet som fungerar på alla anläggningarna.

 • Carewrap™ handfolie
 • Carewrap™ maskinfolie
 • Carestretch™ maskinfolie
 • Caregrip™ mellanläggspapper med glidskydd
 • Alaska™-tejp
 • E-tape™-sortimentet

 

Resultat:

57 % kostnadsbesparing och 66 % miljöbesparing genom:

 • Mindre stilleståndstid tack vare längre spollängder och färre rullbyten av tejp och lastpallsemballage
 • Mindre kostnader eftersom koncernövergripande konsoliderade inköp och lastpallsemballage med rätt specifikation leder till bättre utnyttjande tack vare mindre pallemballage per lastpall
 • Mindre avfall tack vare att mindre emballage används och det blir färre tomma emballage- och tejprullar att slänga
 • Mindre behov av lagringsutrymme och sänkta logistikkostnader eftersom en lastpall med Caregrip™ mellanläggspapper med glidskydd motsvarar 7,5 lastpallar med mellanlägg
 • Mindre handläggningsresurser eftersom konsolideringen av transportförpackningsprodukter innebär att det nu är enklare att spåra och kontrollera utgifterna för förpackning, samtidigt som en enda leverantör av samtliga förpackningsartiklar även leder till mindre administrationstid
 • Färre förstörda produkter tack vare förbättrad lastpallsstabilitet, vilket även förbättrade kartongkapaciteten med 25–30 %, vilket gjorde det möjligt att sänka specifikationen på kartonger och göra ytterligare besparingar
 • Förbättrad bild av företaget tack vare konsekvent emballerade lastpallar och bättre pallstabilitet

 

Vad kunden hade att säga:

“Vi och Lindum arbetade tillsammans som ett team för att åstadkomma en miljöbesparing på 66 % och en kostnadsbesparing på 57 %. Denna fantastiska och otroligt enkla besparing kunde uppnås genom att genomföra några enkla ändringar av det material som används för att emballera de färdiga produkterna. Inte nog med att våra utlägg för emballage sjönk rejält, presentationen av våra färdiga produkter blev bättre och lastpallarnas stabilitet förbättrades tiofalt. Detta har verkligen varit något som Lindum, vi och våra kunder tjänat på”

Varför inte ta kontakt för att få veta mer om hur Lindum Packaging skulle kunna åstadkomma mindre för dig och ditt företag:

Mindre stilleståndstid i produktionen
Mindre kostnader
Mindre avfall
Mindre mängd pengar bunden i varulager

Kontakta oss i dag för ett första samtal med en av våra experter på transportemballage.

 

Lindums perspektiv

Fantastiska kunder