Fallstudier – Halewood International | Lindum Packaging
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat.
 

Fallstudier – Halewood International

Home / Fallstudier / Fallstudier – Halewood International

90 % minskning av avfallsavgifter och 85 % minskning av arbetstimmar för Halewood International.

Uppgift:

Lindum tillfrågades att undersöka sätt att minska kostnaderna för avfallsavgifter för transportförpackning vilka Halewood återdebiterades av sina detaljhandelskunder.

Dessutom blev vi ombedda att titta på lastpallarnas stabilitet och stilleståndstid och föreslå förbättringar.

 

Observationer:

Befintliga mellanlägg av kartong förvarades i ett magasin som behövde bytas ut var 30:e minut. Ett byte till fyra PAL-Cut automatiska pappersmatare och Caregrip™-papper med glidskydd hade en avsevärd effekt. Vårt nya papper med glidskydd har utvecklats särskilt för dryckesbranschen för att förbättra lastpallarnas stabilitet:

  • Mellanlägg av kartong byttes ut mot 180 g/m2 papper med glidskydd vilket gav mycket mindre avfall
  • Caregrip™-papper med glidskydd levereras på rullar à 2 600 meter vilka krävde byte efter 4–5 timmar i stället för påfyllning var 30:e minut
  • Rullarna med Caregrip™-papper med glidskydd tog betydligt mindre plats att lagra än mellanlägg av kartong, vilket sparade lagerutrymme och transportkostnader
  • Pappret med glidskydd gav också bättre pallstabilitet FÖRE emballeringen, vilket nästan helt eliminerade att förpackningar tappas och stilleståndstid när lastpallarna är på väg till emballeringen

 

Resultat:

  • Mindre avfall och det ”externa” avfallet minskades med 66 % – det är 21 ton på en enda anläggning!
  • Mindre kostnader tack vare en 90 % minskning av avfallsavgifter och en 85 % minskning av arbetstimmar med att fylla på förpackningsmaterial
  • Mindre stilleståndstid med mindre påfyllning av förpackningsmaterial samt färre förpackningar som tappas före emballeringen
  • Mindre lagerhållning och lagerhantering med 1 426 färre lastpallar som levereras per år, en minskning med 91 %
  • Förbättrad pallstabilitet under transport och bättre lastpallspresentation

 

Vad kunden hade att säga:

“Det var inte nödvändigt att göra en fullständig affärsberäkning av återbetalningsperioden. Enbart minskningen av ”externt” avfall med 66 % räckte för att övertyga ledningen …
Tack vare Caregrip™-pappret med glidskydd står de staplade produkterna kvar på lastpallen och stilleståndstiden minskas. Faktum är att det inte förekommit några driftstopp p.g.a. tappade produkter sedan övergången till PAL-Cut och Caregrip™-papper.
En välkommen sidoeffekt är att det nästan inte längre förekommer några gaffeltruckar i förpackningsområdet och det har varit ett önskemål i många år

Varför inte ta kontakt för att få veta mer om hur Lindum Packaging skulle kunna åstadkomma mindre för dig och ditt företag:

Mindre stilleståndstid i produktionen
Mindre kostnader
Mindre avfall
Mindre mängd pengar bunden i varulager

Kontakta oss i dag för ett första samtal med en av våra experter på transportemballage.

 

Lindums perspektiv

Fantastiska kunder