Fallstudier – Faccenda Foods | Lindum Packaging
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat.
 

Fallstudier – Faccenda Foods

Home / Fallstudier / Fallstudier – Faccenda Foods

23 % årlig minskning av förpackningskostnader och 52 000 kg mindre förpackningsavfall för Faccenda Foods.

Uppgift:

Faccenda Foods bjöd in Lindum att granska och bedöma förpackningsverksamheten på varje anläggning för att:

 • Identifiera potential för att minska kostnader och förpackningsavfall
 • Strömlinjeforma leveranserna till transportförpackningslinjer på alla anläggningar
 • Införa effektivare förpackningsprocesser

 

Observationer och lösningar:

Vi identifierade följande möjligheter till förbättring på de sex anläggningarna:

 • Maskinell emballering av lastpallar – på alla anläggningar reducerades kostnaderna och avfallet genom användning av den effektivare maskinen Carestretch™ och Carewrap™-folier samt optimering av maskininställningarna. I vissa fall tillhandahölls ersättningsmaskiner för pallemballering för att ytterligare reducera kostnaderna och avfallet.
 • Manuell emballering av lastpallar – alla anläggningar standardiserades för att använda den mest kostnadseffektiva Carewrap™-folien. Detta ger ökad effektivitet för operatörer och lägsta möjliga kostnad per emballerad lastpall. Prestandaproblem med den befintliga folien löstes och användning av en Carepole-matare på vissa anläggningar minskar ansträngningen för operatörerna och risken för belastningsskador.
 • Handtejp – längre rullar infördes för att minska stilleståndstiderna och avfallet i och med färre tomma rullar. Dessutom infördes en standardiserad specifikation i hela koncernen.
 • Maskintejp – en standardiserad specifikation infördes för att minska kostnaderna i hela koncernen.

 

Resultat:

 • Mindre kostnader – årlig kostnadsbesparing på 23 %
 • Mindre avfall – 52 435,05 kg mindre avfall varje år
 • Mindre risk – lastpallarnas inneslutningskraft förbättrades eller bibehölls, färre klagomål på belastningsskador från operatörer som emballerar lastpallar med Carepole
 • Mindre krångel – en leverantör för alla anläggningarna och flera lagerhållningsenheter
 • Mindre stilleståndstid – nya maskiner installerades där så krävdes för att förbättra effektiviteten

 

Vad Faccenda hade att säga:

Om maskineriet:

”Jag är mycket nöjd med emballeringsmaskinerna … det gick lätt att göra min personals dagliga arbete enklare. Rekommenderas varmt och jag hoppas att vi snart kommer att ha med varandra att göra igen …” – Wayne Burden, produktionsavdelningschef

Om besparingarna:

”I en bransch där det verkligen råder stor konkurrens kan det göra stor skillnad om vi kan göra små vinster i hela vår verksamhet.  Det stöd som Lindum har gett har varit till nytta för vår personal, vår verksamhet och även för miljön. Jag tror inte att någon kan begära mer än så”. – Amber Mattock, inköpschef

Varför inte ta kontakt för att få veta mer om hur Lindum Packaging skulle kunna åstadkomma mindre för dig och ditt företag:

Mindre stilleståndstid i produktionen
Mindre kostnader
Mindre avfall
Mindre mängd pengar bunden i varulager

Kontakta oss i dag för ett första samtal med en av våra experter på transportemballage.

 

Lindums perspektiv

Fantastiska kunder