Minska din lagerhållning | Lindum Packaging
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat.
 

Minska din lagerhållning

Home / MINDRE FÖRBRUKNING / Minska din lagerhållning

Frigör dina pengar genom att minska ditt varulager

Du har massor i lager eftersom det skulle vara en mardröm om något tog slut och det skulle få produktionslinjerna att stanna.

Vi vet att du har i uppgift att hantera hur mycket ni har i lager, eftersom varulager binder företagets likvida medel och tar upp värdefullt förvaringsutrymme i lagerlokalerna.

Sålunda är det en ständig balansakt att förutsäga och hantera lagernivåer, men vår förmåga att balansera är ojämförlig och vi har utvecklat verktyg för att säkerställa att det blir en självklarhet för dig att ha ordning på såväl lagernivåerna som räkenskaperna.

My Supply (min leverans), Instant Stock (direkt lager) och Stock and Store (lager och lagerhållning) har utformats med dig i åtanke. På varje önskelista över vad som skulle göra din tillvaro mindre stressig skulle dessa tre innovativa verktyg stå överst.

Du ser. Vårt jobb är att göra ditt jobb enklare och vi förbiser ingenting för att se till att så är fallet.

Ta en titt på fallstudien nedan för att se hur vi minskade mängden pengar bunden i varulager.

66 % miljöpåverkan och 57 % kostnadsbesparing på transportförpackning för Karro Food Group

Uppgift:
Karro Food Group bjöd in Lindum att granska och bedöma förpackningsverksamheten på varje anläggning för att:

Klargöra vilka slags förpackningsprodukter som för närvarande används

Observationer:
Vi identifierade följande problem på de åtta anläggningarna:

Den maskinella emballering av lastpallar som användes varierade, vilket innebar att förbrukningen var mycket större än nödvändigt och att lastpallarna inte såg likadana ut på de olika anläggningarna.

Lindums perspektiv

Fantastiska kunder