Ackreditering | Lindum Packaging
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat.
 

Ackreditering

Home / Ackreditering

Branschackrediteringar som du förväntar dig … och mer ändå

Nationella och internationella standarder är av stor betydelse eftersom vi alla måste vara ansvariga, eller hur?

Hos Lindum Packaging ser vi till att vi visar vårt engagemang för efterlevnad och kvalitet genom de ackrediteringar vi erhåller. Detta gör att du kan vara tryggt förvissad om att vi tar vår verksamhet på största allvar och att vi gärna låter oss bedömas och belönas på grundval av detta.

Det är dock även viktigt att känna till att vi behandlar dessa standarder som minimistandarder och inte bara som en nivå som vi måste leva upp till för att tillgodose någon viss makthavare. Genom ständig översyn och noggrannhet höjer vi ständigt våra egna standarder och vi anstränger oss för att göra allt för att alltid utföra ett så bra arbete som vi över huvud taget kan.

BRC-certifikat (British Retail Consortium)

Garanterar standardiseringen av kvalitets-, säkerhets- och verksamhetskriterier och garanterar att tillverkare uppfyller sina lagstadgade skyldigheter att ge skydd för slutkunden.

Arbetsrätt: Registrerad godkänd medlem hos Citation

Bekräftar våra policyer och procedurer som är utformade för att främja goda medarbetarrelationer och att alla relaterade anställningsvillkor uppfyller gällande lagstiftning.

ISO 9001: 2008

Bekräftar våra kvalitetshanteringssystem.

Dataskyddscertifikat

Vi är registrerade hos Information Commissioner's Office

Hälso- och säkerhetssystem: Registrerad godkänd medlem hos Citation

Bekräftar att vårt hälso- och säkerhetshanteringssystem uppfyller våra skyldigheter som arbetsgivare.

T – (Toddpack)

Detta intygar att vi uppfyllt våra skyldigheter avseende återvinning och återanvändning för året.

Sedex

Pådrivande för förbättringar av ansvarsfull och etisk affärspraxis i globala leveranskedjor. Reg.nr ZC3986438

66 % miljöpåverkan och 57 % kostnadsbesparing på transportförpackning för Karro Food Group

Uppgift:
Karro Food Group bjöd in Lindum att granska och bedöma förpacknings verksamheten på varje anläggning för att:

Klargöra vilka slags förpackningsprodukter som för närvarande används

Observationer:
Vi identifierade följande problem på de åtta anläggningarna:

Den maskinella emballering av lastpallar som användes varierade, vilket innebar att förbrukningen var mycket större än nödvändigt och att lastpallarna inte såg likadana ut på de olika anläggningarna.

Lindums perspektiv

Fantastiska kunder